मैसूर ऊटी भाग 7/Mysore Ooty Part 7

मैसूर ऊटी भाग 7 / Mysore Ooty Part 7

हॉटेल मधील सजावट /Hotel interior
हॉटेल मधील सजावट / Hotel interior


हॉटेल मधील सजावट/ Hotel interior


हॉटेल मधील सजावट/ Hotel interior

पर्वतावरून दिसणारे दृश्य / view from hillसावलीतली झाडे लावण्यासाठी ग्रीन हाउस /Green house to plant trees in shadowsउटी शहर / Ooty City

उटी शहर /Ooty city

येझदी गाडी स्टीलच्या ताल्याने लॉक केली होती / Yezdi locked with steel lockथंडी वाजू नये म्हणून कुत्र्या साठी बनवलेले घर / room for dog to prevent from cold


टॉय ट्रेन / Toy train

उटी शहर / Ooty city

चहाचे मळे / Tea estate


चहाचे मळे / Tea estate


चहाचे मळे / Tea estate


चहाचे मळे / Tea estate


चहाचे मळे / Tea estate


चहाचे मळे / Tea estate


चहाचे मळे / Tea estate

चहाचे मळे / Tea estate

चहाचे मळे / Tea estate


चहाचे मळे / Tea estateचहाचे मळे / Tea estate

मला आवडलेला एक सुंदर फोटो / One of the nice photoहॉटेल प्रीथी...सुंदर जेवण . दुपारचे जेवण आम्ही इथेच केले /
Hotel Preethi.. nice food. we had a lunch over here


दोड्डाबेट्टा (मोठा पर्वत)- दक्षिण भारतातील सर्वात उंच शिखर
निलगिरी पठारावरील सर्वात उंच शिखर
Doddabetta (big mountain) Highest peak of South India,
In the Nilgiris plateau Doddabetta is the highest peak point


दोड्डाबेट्टा पर्वतावरून दिसणारे मनोरम दृश्य/ beautiful view from Doddabetta peak


दोड्डाबेट्टा पर्वतावरून दिसणारे मनोरम दृश्य/ beautiful view from Doddabetta peak


दोड्डाबेट्टा पर्वतावरून दिसणारे मनोरम दृश्य/ beautiful view from Doddabetta peak

दोड्डाबेट्टा पर्वतावरून दिसणारे मनोरम दृश्य. ढग सर्व पठारावर पसरू लागले होते.
beautiful view from Doddabetta peak. Clouds were all the way on plateau.

दोड्डाबेट्टा पर्वतावरून दिसणारे उटी शहर / View of Ooty city from Doddabetta

दोड्डाबेट्टा पर्वतावरून दिसणारे मनोरम दृश्य./ View from Doddabetta.

ढग सर्व पठारावर पसरू लागले होते / Clouds started covering all the plateau.
तेथे दोड्डाबेट्टा पर्वतावरून पूर्ण शहराचे दृश्य बघण्यासाठी दोन मोठ्या दुर्बिणी उपलब्ध आहेत/
there is an observatory at the top of Doddabetta with two telescopes available for the public to enjoy the magnificent panaromic view of the whole district.


दोड्डाबेट्टा पर्वतावरून दिसणारे मनोरम दृश्य. सफेद दिसणारा स्पॉट उटी लेक मध्ये दिसणारे प्रतिबिंब आहे /
View from Doddabetta, white spot is reflection of clouds in Ooty lake

CONVERSATION

0 comments:

Post a Comment

आवडले तर कमेंट करायला विसरू नका !!

Back
to top