मैसूर ऊटी भाग 5 / Mysore Ooty Part 5मसाला उत्तपा रेगाल्ली हॉटेलमध्ये ... ४ प्लेट ची किंमत जवळपास Rs 550 प्लस....साईज बघा /
Masala Uttapam in Regalle Hotel... 4 plate costs around Rs 550 plus...see the size
मैसूर शहरातले जवळपासचे राजवाडे जे कॉंग्रेस सरकारने आपल्या अख्यातरीत घेऊन त्यांची सरकारी कार्यालये बनवून टाकली. / some palaces around the Mysore City which were converted to Government offices by Congress Govt.
मैसूर शहरात / In Mysore City
मैसूर शहरात / In Mysore City
मैसूर शहरात / In Mysore City
मैसूर शहरात / In Mysore City
मैसूर शहरात / In Mysore City

मैसूर शहरात / In Mysore City
मैसूर शहरात / In Mysore City
मैसूर शहरात/ In Mysore City
मैसूर शहरातील चर्च ...वेळेअभावी जाता नाही आले /
Church in Mysore City..due to time constraint could not visit

बेंगलोर मध्ये एक नवीन ट्रेंड चालू झाला आहे. आपल्या जन्मतारखे आणि राशी नुसार घराला भडक कलर काढण्याचा / There is new trend in banglore to paint houses in flurocent colour according to their birthtime, Rashee
------
मैसूर शहरातील मैसूर चा राजवाडा ....
Mysore Palace a must see place in Mysore
मैसूर चा राजवाडाचे प्रवेशद्वार / entrance to Mysore palace
मैसूर चा रॉयल राजवाडा / Royal Mysore Palace


आम्ही तेथे गेलो होतो हे सिद्ध होते / to prove we were gone to Mysore Palace
मैसूर चा राजवाडा बाहेरील मंदिर / Temple outside Mysore Palace

Mysore palace
राजवाडाचे प्रवेशद्वार / Entrance to Mysore palace
भव्य राजवाडा माझ्या कॅमेरा मध्ये बंदिस्त करताना / trying to capture big palace in my Camera
लढणारे वाघ / Fighting status
लढणारे वाघ / Fighting status

Fighting status
Fighting status

मुख्य प्रवेशद्वार राजवाड्या मधून / Main entrance from Palace

चामुंडी देवी कडे जाताना / way to Chamundi Hill
चामुंडी देवी कडे जाताना / way to Chamundi Hill
चामुंडी देवी कडे जाताना /way to Chamundi Hill
चामुंडी देवीचे मंदिर /Chamundi Hill Temple

चामुंडी देवीचे मंदिर / Chamundi Hill Temple
चामुंडी देवीचे मंदिर/ Chamundi Hill Temple
चामुंडी देवीचे मंदिर जवळून /Chamundi Hill Temple closure look
चामुंडी देवी /Chamundi Hill Temple

चामुंडी देवी / Chamundi Hill Temple


माकडे / Monkeys


CONVERSATION

0 comments:

Post a Comment

आवडले तर कमेंट करायला विसरू नका !!

Back
to top