मैसूर ऊटी भाग 6 / Mysore Ooty Part 6

मैसूर ऊटी भाग 6 / Mysore Ooty Part 6


चामुंडी पर्वती वरचा महिषासुराचा पुतळा/ Mahishasura Statue on Chamundi Hills
चामुंडी पर्वती वरचा महिषासुराचा पुतळा/ Mahishasura Statue on Chamundi Hills
चामुंडी पर्वती वरून मैसोर शहर...रेसकोर्स /Mysore city view from Chamundi hills- Racecourse
चामुंडी पर्वती वरून मैसोर शहर/ Mysore City View from Chamundi hills

५ स्टार हॉटेल मध्ये परावर्तीत केलेला एक राजवाडा / Another palace converted into 5 star hotel
साउथ इंडिया मधील एक सर्वात मोठा नंदी. चामुंडी पार्वती वरचा मोठा नंदी /Biggest Nandi in South India

मैसूर शहरातील मोठा नंदी /Big nandi in Mysore City
मैसूर शहरातील मोठा नंदी / Big nandi in Mysore City
किती मोठा आहे !!! / See how big it is !!!
-------------------------------------
आम्ही उटी ला जायला निघालो. मैसूर ते उटी ला जाताना रस्त्यात एक मोठे जंगल लागते...बंदीपूर अभयारण्य . हे बंदीपूर अभयारण्य कर्नाटका आणि तामिळनाडू शहराच्या सीमेवर वसले आहे. ह्या हायवे वरून संध्याकाळी आठ वाजेपर्यंत वाहतूक करायला परवानगी असते. त्यानंतर जंगली प्राण्यांसाठी जंगल मोकळे केले जाते. ह्या जंगलातील काढलेले काही फोटो.
We started to Ooty through Bandipur forest. This forest is situated in between Karnataka and TamilNadu State borders. Mysore to Ooty highway passes through Bandipur Forest but travelling is allowed upto 8 pm after that highway is closed for wild life. Some shots clicked while passing through forest.

Peacock couples
मोर आणि लांडोर/ Peacock couples
मोर आणि लांडोर/ Peacock couples
मोर आणि लांडोर / Another Peacock couples

फोरेस्ट ऑफिसर विहिरीतून पाणी काढताना/ Forest officer fetching water from well
कर्नाटकाची सीमा संपते / end of Karnataka State border
तामिळनाडू राज्याची सीमा चालू झाली / Welcome to TamilNadu State border
जंगली भैसा / Wild Buffalo..didn't showed face
हत्ती / Pet Elephant
वानर/ Monkeys with black face
हत्ती पाण्यात अंघोळ करताना / elephant taking bath...enjoying.
---------------------------------------------
उटी...पृथ्वी वरील दुसरा स्वर्ग / Ooty...another heaven on earth
माझ्या हॉटेल- हॉलिडे कंट्री हिल रेसोर्ट मधून दिसणारा नजारा /
view from my hotel- Holiday country hill resorts. It was good.
माझ्या हॉटेल मधून दिसणारा नजारा/ view from my hotel room
माझ्या हॉटेल मधून दिसणारा नजारा / view from my hotel room


झाडाचे नाव माहित नाही...पाने पण फुलासारखी दिसतात /
don't know the name of tree...leaves are like flowers only
हॉटेल युरोप विला च्या धर्तीवर बनवले होते / Nice hotel structured on Europeon villas
हॉटेल युरोप विला च्या धर्तीवर बनवले होते /Nice hotel structured on Europeon villas
शेकोटी करण्यासाठी जागा /Place for Fire camp
सूर्य फुल / Sun flower
सूर्य फुल / Sun flower
मशरूम / mushroom
हॉलिडे कंट्री हिल रेसोर्ट चे रेसेप्शन / Reception of Hill Country Holiday resort

हॉटेल च्या भोवताली केलेला बगीचा / gardening around the hotel
हॉटेल च्या भोवताली केलेला बगीचा /gardening around the hotel
हॉटेल च्या भोवताली केलेला बगीचा / gardening around the hotel
धुक्याची चादर/ layer of fog

फुले /flower
फुले /flower
फुले / flower

फुले /flower
खोटी फुले / artificial flower
घड्याळ / watch
चेस खेळायचा टेबल/ chess board on table

CONVERSATION

0 comments:

Post a Comment

आवडले तर कमेंट करायला विसरू नका !!

Back
to top